Home / Kết quả tìm kiếm cho:

Kết quả tìm kiếm cho:

Thử game pixus, với basic gameplay

Thử game pixus, với basic gameplay, Vô tình thấy game trên một group facebook với kiểu pixel art mình thích nên đã cố gắng chơi thử. Game play cũng nhẹ nhàng như sonkanbo, basic với kiểu đẩy và kéo, hỗ trợ nhiều bàn chơi cơ bản đến nâng cao. Tuts …

Xem tiếp »

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…